APIE MUS

UAB „Inžineriniai statiniai“ dirba aplinkos ministerijos kompetencijos išduoto atestato ribose – tai ypatingų statinių projektavimas ir statyba.

UAB „Inžineriniai statiniai“ atlieka lauko vandentiekio, nuotekų, siurblinių, gręžinių projektavimo bei statybos darbus, konsultuoja gyventojus ir įmones dėl lauko vandentiekio, nuotekų tinklų projektavimo, statybos, remonto darbų, tiekia medžiagas į statybos vietą.

Įmonė konsultuoja projektavimo, statybos atliekant darbus uždaru būdu, pritaikant šiuolaikines technologijas, klausimais.

Kita įmonės kryptis – tai vietinės reikšmės kelių, aikštelių, gatvių statyba, aplinkos tvarkymas. Įmonė atlieka visus kelio konstrukcijų tiesimo darbus vietinės reikšmės keliuose, įrengiant gerbūvį.

UAB „Inžineriniai statiniai“ kartu su užsakovu parenka ekonomiškiausią statybos variantą. Projektai atitinka galiojančias Lietuvoje ir Europos Sąjungoje normas ir taisykles.

Svarbus dėmesys skiriamas darbų saugai – įmonė konsultuoja dėl saugaus darbų vykdymo, numato gręsiančius pavojus, taip pat, esant reikalui, sudaro darbų saugos-vykdymo projektus.

TEISINĖ BAZĖ

  • LST EN 805 „Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai.“
  • „Statybos projektuotojas. Darbuotojų sauga ir sveikata“. Valstybinė darbo inspekcija.
  • „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“
  • „Rekomendacijos biologinio valymo įrenginiams projektuoti“. A. B. Matuzevičius, VGTU.
  • „Vandentiekos savarankiško darbo metodiniai patarimai“. Akademija, 2002
  • „Nuotakyno projektavimas“. M. Rimeika, VGTU
  • „Automobilių kelių pagrindai. Statybos rekomendacijos“. Lietuvos automobilių ir kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos. R34-01*
  • „Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe“. Lietuvos automobilių ir kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos. R39-06
  • Vilniaus miesto tarybos sprendimas dėl rinkliavos už kasinėjimus ir eismo uždraudimą arba apribojimą.
  • Vilniaus miesto tarybos sprendimas dėl žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklių.

KVALIFIKACIJA

Įmonės atestato Nr. 8234 – suteikiama teisė atlikti statinio dalies projektavimo ir statinio dalies statybos darbus.(www.spsc.lt)
Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.
Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: vietinės reikšmės keliai, keliai (gatvės), inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.
Projektavimo darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.
Statybos darbų sritys: žemės darbai, išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas.
UAB „Inžineriniai statiniai“ statybos taisyklės:
1. „Vietinės reikšmės kelių, gatvių tiesimo ir taisymo, aplinkos tvarkymo, lauko vandentiekio ir nuotakyno montavimo darbai “.
2.  „Projektavimo darbų organizavimas “. ST 301413542.01:2008
Pagrindinių darbuotojų kvalifikacija:
(www.spsc.lt)
Michailui Asejenkovui išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 19931, jam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas visų statinių grupėms, atestuotas statinio statybos specialiųjų darbų ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu inžinerinių tinklų statinių grupėms; išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 21246, jam suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas susisiekimo komunikacijų: kelių (gatvių) statinių grupėms.

©2022 Inžineriniai statiniai. Visos teisės saugomos.

12 metu partneris

Siųsti laišką

Kilo klausymų? Rašykite mums! Pasistengsime susisiekti su jumis kaip įmanoma greičiau.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?